Tổng cộng 12 dự án được tìm thấy

Home in Metric Way

Khu du lịch quần đảo Hòn Thị

Bắc Nha Trang

DHA Corp

Quy mô: 262 ha

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

Khu du lịch quần đảo Hòn Thị

Bắc Nha Trang

DHA Corp

Quy mô: 262 ha

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

Khu du lịch quần đảo Hòn Thị

Bắc Nha Trang

DHA Corp

Quy mô: 262 ha

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

Khu du lịch quần đảo Hòn Thị

Bắc Nha Trang

DHA Corp

Quy mô: 262 ha

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

Khu du lịch quần đảo Hòn Thị

Bắc Nha Trang

DHA Corp

Quy mô: 262 ha

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

Khu du lịch quần đảo Hòn Thị

Bắc Nha Trang

DHA Corp

Quy mô: 262 ha

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

Khu du lịch quần đảo Hòn Thị

Bắc Nha Trang

DHA Corp

Quy mô: 262 ha

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

Khu du lịch quần đảo Hòn Thị

Bắc Nha Trang

DHA Corp

Quy mô: 262 ha

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

DHA TOWER

Phú Nhuận- TP.HCM

DHA Corp

Quy mô: 22 tầng, 46.000 m2

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

DHA TOWER

Phú Nhuận- TP.HCM

DHA Corp

Quy mô: 22 tầng, 46.000 m2

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

DHA TOWER

Phú Nhuận- TP.HCM

DHA Corp

Quy mô: 22 tầng, 46.000 m2

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

DHA TOWER

Phú Nhuận- TP.HCM

DHA Corp

Quy mô: 22 tầng, 46.000 m2

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

CHUNG CƯ THE VLASTA

582 Kinh Dương Vương Quận Bình Tân, TP.HCM

Công ty Văn Phú Bắc Ái thuộc VĂN PHÚ INVEST

Quy mô: 109.000 m2

Cập nhật đến nay: 2021-2022

Home in Metric Way

CHUNG CƯ THE VLASTA

582 Kinh Dương Vương Quận Bình Tân, TP.HCM

Công ty Văn Phú Bắc Ái thuộc VĂN PHÚ INVEST

Quy mô: 109.000 m2

Cập nhật đến nay: 2021-2022

Home in Metric Way

CHUNG CƯ THE VLASTA

582 Kinh Dương Vương Quận Bình Tân, TP.HCM

Công ty Văn Phú Bắc Ái thuộc VĂN PHÚ INVEST

Quy mô: 109.000 m2

Cập nhật đến nay: 2021-2022

Home in Metric Way

CHUNG CƯ THE VLASTA

582 Kinh Dương Vương Quận Bình Tân, TP.HCM

Công ty Văn Phú Bắc Ái thuộc VĂN PHÚ INVEST

Quy mô: 109.000 m2

Cập nhật đến nay: 2021-2022

Home in Metric Way

SEASONS AVENUE SEASONS AVENUE APARTMENT

Mỗ Lao – Hà Nội

CTLD Capitaland-Hoàng Thành

Quy mô: Số tầng cao: 41 tầng - Số căn hộ: 1300

Cập nhật đến nay: đưa vào sử dụng: 2016

Home in Metric Way

SEASONS AVENUE SEASONS AVENUE APARTMENT

Mỗ Lao – Hà Nội

CTLD Capitaland-Hoàng Thành

Quy mô: Số tầng cao: 41 tầng - Số căn hộ: 1300

Cập nhật đến nay: đưa vào sử dụng: 2016

Home in Metric Way

SEASONS AVENUE SEASONS AVENUE APARTMENT

Mỗ Lao – Hà Nội

CTLD Capitaland-Hoàng Thành

Quy mô: Số tầng cao: 41 tầng - Số căn hộ: 1300

Cập nhật đến nay: đưa vào sử dụng: 2016

Home in Metric Way

SEASONS AVENUE SEASONS AVENUE APARTMENT

Mỗ Lao – Hà Nội

CTLD Capitaland-Hoàng Thành

Quy mô: Số tầng cao: 41 tầng - Số căn hộ: 1300

Cập nhật đến nay: đưa vào sử dụng: 2016

Home in Metric Way

RUBY HOLDING APARTMENT

KCN Mỹ Phước II TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

BECAMEX IDC

Quy mô: 2.56 ha, 144.000 m2

Cập nhật đến nay: Hoàn thành 2020

Home in Metric Way

RUBY HOLDING APARTMENT

KCN Mỹ Phước II TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

BECAMEX IDC

Quy mô: 2.56 ha, 144.000 m2

Cập nhật đến nay: Hoàn thành 2020

Home in Metric Way

RUBY HOLDING APARTMENT

KCN Mỹ Phước II TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

BECAMEX IDC

Quy mô: 2.56 ha, 144.000 m2

Cập nhật đến nay: Hoàn thành 2020

Home in Metric Way

RUBY HOLDING APARTMENT

KCN Mỹ Phước II TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

BECAMEX IDC

Quy mô: 2.56 ha, 144.000 m2

Cập nhật đến nay: Hoàn thành 2020

Home in Metric Way

SAIGON SEVENS COMPLEX

Đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Công ty Cổ phần BĐS Điền Kim

Quy mô: 139.000 m2

Cập nhật đến nay: Hoàn thành 2021

Home in Metric Way

SAIGON SEVENS COMPLEX

Đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Công ty Cổ phần BĐS Điền Kim

Quy mô: 139.000 m2

Cập nhật đến nay: Hoàn thành 2021

Home in Metric Way

SAIGON SEVENS COMPLEX

Đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Công ty Cổ phần BĐS Điền Kim

Quy mô: 139.000 m2

Cập nhật đến nay: Hoàn thành 2021

Home in Metric Way

SAIGON SEVENS COMPLEX

Đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Công ty Cổ phần BĐS Điền Kim

Quy mô: 139.000 m2

Cập nhật đến nay: Hoàn thành 2021

Home in Metric Way

Khu du lịch quần đảo Hòn Thị

Bắc Nha Trang

DHA Corp

Quy mô: 262 ha

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

Khu du lịch quần đảo Hòn Thị

Bắc Nha Trang

DHA Corp

Quy mô: 262 ha

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

Khu du lịch quần đảo Hòn Thị

Bắc Nha Trang

DHA Corp

Quy mô: 262 ha

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

Khu du lịch quần đảo Hòn Thị

Bắc Nha Trang

DHA Corp

Quy mô: 262 ha

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

DHA TOWER

Phú Nhuận- TP.HCM

DHA Corp

Quy mô: 22 tầng, 46.000 m2

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

DHA TOWER

Phú Nhuận- TP.HCM

DHA Corp

Quy mô: 22 tầng, 46.000 m2

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

DHA TOWER

Phú Nhuận- TP.HCM

DHA Corp

Quy mô: 22 tầng, 46.000 m2

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

DHA TOWER

Phú Nhuận- TP.HCM

DHA Corp

Quy mô: 22 tầng, 46.000 m2

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

YEN RESORT

Lâm Hà- Lâm Đồng

DingHome

Quy mô: 6.4ha, 77 villa nghỉ dưỡng kết hợp BĐS

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

YEN RESORT

Lâm Hà- Lâm Đồng

DingHome

Quy mô: 6.4ha, 77 villa nghỉ dưỡng kết hợp BĐS

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

YEN RESORT

Lâm Hà- Lâm Đồng

DingHome

Quy mô: 6.4ha, 77 villa nghỉ dưỡng kết hợp BĐS

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

YEN RESORT

Lâm Hà- Lâm Đồng

DingHome

Quy mô: 6.4ha, 77 villa nghỉ dưỡng kết hợp BĐS

Cập nhật đến nay: Đang hoàn thiện

Home in Metric Way

Khu phức hợp D-ONE 12

Phan Văn Trị / Gò Vấp-TP.HCM

Công ty Cổ phần Vũ Tiên

Quy mô: 53.000 m2

Cập nhật đến nay: đang triển khai thi công phần ngầm

Home in Metric Way

Khu phức hợp D-ONE 12

Phan Văn Trị / Gò Vấp-TP.HCM

Công ty Cổ phần Vũ Tiên

Quy mô: 53.000 m2

Cập nhật đến nay: đang triển khai thi công phần ngầm

Home in Metric Way

Khu phức hợp D-ONE 12

Phan Văn Trị / Gò Vấp-TP.HCM

Công ty Cổ phần Vũ Tiên

Quy mô: 53.000 m2

Cập nhật đến nay: đang triển khai thi công phần ngầm

Home in Metric Way

Khu phức hợp D-ONE 12

Phan Văn Trị / Gò Vấp-TP.HCM

Công ty Cổ phần Vũ Tiên

Quy mô: 53.000 m2

Cập nhật đến nay: đang triển khai thi công phần ngầm

Home in Metric Way

Chung cư cao tầng THE EAST GATE

Dĩ An - Bình Dương

KIM OANH Group

Quy mô: mô 22 tầng, 60.000 m2

Cập nhật đến nay: đã hoàn thành thi công, bàn giao hoàn công, đưa vào sử dụng tháng 3/2022

Home in Metric Way

Chung cư cao tầng THE EAST GATE

Dĩ An - Bình Dương

KIM OANH Group

Quy mô: mô 22 tầng, 60.000 m2

Cập nhật đến nay: đã hoàn thành thi công, bàn giao hoàn công, đưa vào sử dụng tháng 3/2022

Home in Metric Way

Chung cư cao tầng THE EAST GATE

Dĩ An - Bình Dương

KIM OANH Group

Quy mô: mô 22 tầng, 60.000 m2

Cập nhật đến nay: đã hoàn thành thi công, bàn giao hoàn công, đưa vào sử dụng tháng 3/2022

Home in Metric Way

Chung cư cao tầng THE EAST GATE

Dĩ An - Bình Dương

KIM OANH Group

Quy mô: mô 22 tầng, 60.000 m2

Cập nhật đến nay: đã hoàn thành thi công, bàn giao hoàn công, đưa vào sử dụng tháng 3/2022